Yem Hammaddesi Kakao Kabuğu

Yüksek yem maliyeti ve yem yönetimi, küresel olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde hayvancılık üretiminin karşı karşıya olduğu çözülmemiş zorluklar olmaya devam ediyor. Üretim maliyetinin yarısından fazlası sadece yemler ve yemleme ile ilişkilidir; bu nedenle, hayvancılık üretim biliminin maliyeti düşürmek ve üretkenliği artırmak için hayvan yemlerinde ve yemleme sistemlerinde kullanılmak üzere daha az bilinen veya kötü istismar edilen kaynakları keşfetmesi zorunlu hale gelir. Bu tür stratejilerden biri, alternatif veya geleneksel olmayan yem kaynaklarının kullanılmasıdır. Kakao yan ürünleri, çiftlik hayvanı diyetlerinde pahalı ve rekabetçi geleneksel yem kaynaklarının yerini alabilecek bu tür geleneksel olmayan yem kaynaklarından biri olarak rapor edilmiştir. Kakao çekirdeği küspesi, kakao çekirdeği kabukları ve hayvan yemi malzemeleri olarak düşünülebilecek potansiyel ancak kullanılmamış besin kaynaklarıdır. Bu nedenle, kakao işleme fabrikalarıyla ilişkili atık yönetimi sorunlarına çözüm sağlarken hayvan verimliliğini artırırken ve hayvansal üretim maliyetini düşürmek amacıyla, hayvan yemlerinde ve besleme sistemlerinde potansiyel tropikal yem kaynakları olarak kakao yan ürünlerini sunmaktadır.

Scroll to Top